CLC Vecta Event Verzekering

STEAM Events is lid van branchevereniging CLC Vecta

Evenementen verzekering

Als lid van branchevereniging CLC Vecta, biedt STEAM Events u de mogelijkheid uw evenement te verzekeren tegen onverwachte tegenslagen. Deze dienst bieden wij graag aan om u als opdrachtgever ook op dít gebied te ontzorgen. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de voordelen die deze verzekering voor u als evenementen-organisator, of boeker van artiesten kan hebben. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie, we helpen u graag verder.

DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE

Wat gebeurt er als je belangrijkste spreker of artiest ziek wordt, een van de genodigden kort voor het evenement overlijdt of er sprake is van noodweer? De voordelen van de CLC-VECTA event verzekering omvatten uiteraard dekking voor deze calamiteiten, maar we zetten ze graag allemaal even op een rij:

√ Dekking bij afgelasting evenement

 • wegens ernstige ziekte of overlijden van directieleden of andere medewerkers
 • ten gevolge van nationale ramp en/of rouw
 • ten gevolge van pandemieën/epidemieën (bijv. Mexicaanse- of vogelgriep)
 • wegens onbereikbaarheid van locatie als gevolg van extreme weersomstandigheden (weeralarm)
 • indien de locatie niet bruikbaar is door bijvoorbeeld brand

√ Dekking voor verplaatsing van een evenement wegens afgelasting
√ 20 % aanvullende dekking

 • bij uitval van betaalde gastsprekers, entertainment of artiesten

er kan dan vervanging worden gezocht waarbij 20% van het oorspronkelijke budget van de betreffende artiest met een maximum van € 5000,- extra is verzekerd

√ Insolventiedekking

 • schade die ontstaat indien betalingen door de opdrachtgever aan het CLC-VECTA lid in gevaar komen als gevolg van financiële problemen van het CLC-VECTA lid

√ Dekking van het totale budget

 • denk aan kosten voor uitnodigingen, eventwebsites en -apps, posters, etc.

√ Recettedekking

 • Inkomsten uit reeds verkochte en betaalde plaats- of toegangsbewijzen kunnen worden meeverzekerd

Recettes zijn tot maximaal € 50.000 per evenement, mits expliciet aangemeld, mee te verzekeren. Hiervoor dient het verzekerde bedrag met het gewenste recettebedrag te worden opgehoogd. Hogere recettebedragen zijn op aanvraag.

√ Aanvullend bij te verzekeren tegen 0,5% per dekking

 • Ongevallen- en aansprakelijkheid*

* mogelijk bij het verzekeren van het totale budget en voor evenementen tot 500 genodigden (daarboven op aanvraag) die plaatsvinden in Nederland.

 • Extreem weer dekking voor buitenevenementen
 • Mobiele locaties (boot, vliegtuig, trein)

Bovenstaande is een beknopte weergave van de dekkingen en voorwaarden van de CLC-VECTA event verzekering. Raadpleeg daarom de polisvoorwaarden.

De CLC-VECTA event verzekering kan enkel worden afgesloten bij een CLC-VECTA lid.